Ulti Clocks content
GreekEnglish (United Kingdom)
 
News
Ψηφιακή αναγγελία PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 15 September 2014 11:49

Θέμα : ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡ/ΚΩΝ ΣΤΟ ΜΕΝΟ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡ/ΚΩΝ)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ) με σχετική εγκύκλιο του μας ενημέρωσε για τη διαδικασία αναγγελίας διακίνησης νωπών οπωροκηπευτικών η οποία τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή από τις 15-09-2014.

Η Διοίκηση του Συνδέσμου μετά από συναντήσεις με τους αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου, πέτυχε μια ειδική και ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση για τους εμπόρους των Λαχαναγορών ως προς τον τρόπο και το χρόνο των αναγγελιών. Η διαδικασία για τους εμπόρους της Λαχαναγοράς μετά τη σχετική εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ. 1965/22-08-2014) έχει ως εξής:

  • Η αναγγελία γίνεται ψηφιακά (ηλεκτρονική καταχώρηση στο ΜΕΝΟ μέσω της σχετικής φόρμας αναγγελίας που είναι διαθέσιμη στο site του Υπ.Α.Α.Τ : www.minagric.gr ) από τις 15-09-2014.
  • Στο υποχρεωτικό πεδίο στο οποίο αναγράφεται ο κωδικός, για τα παραγωγικά εμπορεύματα που δεν έχουν κωδικό συσκευαστηρίου, ειδικά για τους εμπόρους της Λαχαναγοράς μας, αναγράφεται ο κωδικός ΛΑΧΘΕ (Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης).
  • Η καταχώρηση των αναγγελιών θα γίνεται μέχρι το τέλος της ίδιας ημέρας έως ότου μας δοθούν διευκρινήσεις από το υπουργείο. Όταν έχουν εκδοθεί περισσότερα του ενός τιμολόγια για το ίδιο είδος την ίδια ημέρα π.χ. τομάτες, στον ίδιο πελάτη από Βουλγαρία ή Ρουμανία (και μόνο), θα γίνει μόνο μια αναγγελία συγκεντρωτικά για τη συνολική ποσότητα στο τέλος της ημέρας.
Τα πρόστιμα για τους παραβάτες θα βγαίνουν αυτόματα από το σύστημα έπειτα από αξιολόγηση της παράβασης και εισήγηση της επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι μετά την έκδοση της απόφασης και την επιβολή του προστίμου δεν υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής ή μείωσης του προστίμου.

 

Για την κατοχύρωση των μελών μας και την αποφυγή χρήσης του κωδικού ΛΑΧΘΕ και από άλλους εκτός Λαχαναγοράς εμπόρους, συμφωνήθηκε μεταξύ της Διοίκησης του Συνδέσμου και της ΔΑΟΚ (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) όλοι οι έμποροι, μέλη του Συνδέσμου, που πραγματοποιούν πωλήσεις προς πελάτες από Βουλγαρία και Ρουμανία να εγγραφούν στη βάση του Υπουργείου και να αναγνωρίζεται αυτόματα η δυνατότητα αναγγελίας. Βασική ασφαλώς προϋπόθεση η απόκτηση του κωδικού-κλάδου 10.

Η Διοίκηση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών ανέλαβε την πρωτοβουλία να ενεργήσει για λογαριασμό όλων των ενδιαφερομένων ώστε να καταχωρηθούν στη σχετική βάση δεδομένων.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συνδέσμου μας προκειμένου να τακτοποιηθεί η καταχώρηση τους το συντομότερο.

 

Last Updated on Monday, 15 September 2014 11:53
 
Σημαντικές αλλαγές στους κανόνες διακίνησης οπωρολαχανικών PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 10 September 2014 11:18

Σημαντικές αλλαγές στους κανόνες διακίνησης οπωρολαχανικών

Αγροτικά Προϊόντα

 

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στους στους κανόνες διακίνησης οπωρολαχανικών μετά τη νέα κωδικοποίηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Παρουσιάζουμε παρακάτω τις αλλαγές που έγιναν στα αντίστοιχα άρθρα και παραγράφους. Οι επαγγελματίες πρέπει να μελετήσουν τις αλλαγές και να τηρούν τους νέους κανόνες προκειμένου να αποφύγουν τον καταλογισμό παραβάσεων για αγορανομικά ζητήματα.

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

Άρθρο 38 αλλαγές ανά παράγραφο

4. Στα παραστατικά διακίνησης έως και το στάδιο λιανικής πώλησης  συμπληρώνεται πέραν των λοιπών στοιχείων και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ).

Το κείμενο

4. Στα εκδιδόμενα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών μέχρι το στάδιο της λιανικής πώλησης, συμπληρώνεται, πέραν των άλλων πεδίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών και ο Αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του εκδότη του παραστατικού, εφόσον υποχρεούται να διαθέτει αριθμό ΜΕΝΟ.

5. Δίνεται ο ορισμός του τελικού συσκευαστή

Το κείμενο

5. Ως τελικός συσκευαστής – τυποποιητής νωπών οπωρολαχανικών ορίζεται ο συσκευαστής του οποίου η συσκευασία φθάνει ως έχει στο στάδιο της λιανικής πώλησης.

6. Ορίζονται οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στις εμπορικές συσκευασίες και ετικέτες στο στάδιο της λιανικής πώλησης.

Το κείμενο

 

6. Ειδικά για τα προϊόντα του κατωτέρω πίνακα (Α):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ (Α)

(α). Μήλα (β).

Εσπεριδοειδή

(γ). Ακτινίδια

(δ). Μαρούλια, κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια

(ε). Ροδάκινα και Νεκταρίνια

(στ). Αχλάδια

(ζ). Φράουλες

(η). Γλυκές πιπεριές

(θ). Επιτραπέζια σταφύλια

(ι). Τομάτες

(ια). Πατάτες

(ιβ). Κρεμμύδια

 

α) όταν τελικός συσκευαστής εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών είναι ο ίδιος ο παραγωγός, υποχρεούται να αναγράφει επί των εμπορικών συσκευασιών ή σε ετικέτες, πέραν των άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, και τον Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) και τον αριθμό παρτίδας παραγωγής, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 7.

β) όταν τελικός συσκευαστής εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών είναι το συσκευαστήριο – έμπορος, υποχρεούται να αναγράφει επί των εμπορικών συσκευασιών ή σε ετικέτες, πέραν των άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, και τον Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του συσκευαστηρίου και τον αριθμό παρτίδας παραγωγής όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 7. Σε περίπτωση που η συσκευασία αφορά προϊόντα ενός και μόνο παραγωγού, αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του παραγωγού, εφόσον υποχρεούται να διαθέτει, άλλως αναγράφεται ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

γ) όταν ο έμπορος προμηθεύεται από χώρες της Ε.Ε. ή εισάγει από Τρίτες Χώρες νωπά οπωροκηπευτικά, υποχρεούται να αναγράφει επί των εμπορικών συσκευασιών ή σε ετικέτες, πέραν των άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, και τον δικό του Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) και τον αριθμό παρτίδας εισαγωγής όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 8.

δ) Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής - εισαγωγής αναγράφεται υποχρεωτικά σε όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών.

 

7. Διευκόλυνση παραγωγών κι εμπόρων με την απλοποίηση του αριθμού παρτίδας παραγωγής

 

Το κείμενο

 

7. Προκειμένου για εγχώρια νωπά οπωρολαχανικά του Πίνακα (Α) ο αριθμός παρτίδας παραγωγής αποτελείται:

α) για τον παραγωγό - τελικό συσκευαστή από τον αύξοντα αριθμό εγγραφής στο Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας της παραγράφου 11 και την ημερομηνία συσκευασίας (ηη/μμ/εε).

β) για τον τελικό συσκευαστή – έμπορο, από τον αριθμό του παραστατικού διακίνησης του συσκευαστηρίου προς τρίτους και την ημερομηνία συσκευασίας (ηη/μμ/εε), όταν η συσκευασία αφορά παραλαβές από περισσότερους του ενός παραγωγούς.

γ) για τον τελικό συσκευαστή – έμπορο, από τον αριθμό του παραστατικού διακίνησης του παραγωγού, τον αύξοντα αριθμό εγγραφής στο Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας και την ημερομηνία συσκευασίας (ηη/μμ/εε), όταν η συσκευασία αφορά παραλαβή από έναν και μόνο παραγωγό.

8. Ομοίως, με την απλοποίηση αριθμού παρτίδας εισαγωγής.

Το κείμενο

8. Προκειμένου για προερχόμενα από χώρες της Ε.Ε. ή εισαγόμενα από Τρίτες Χώρες νωπά οπωρολαχανικά του Πίνακα (Α), ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής αποτελείται από τον αριθμό του παραστατικού παραλαβής του μεταφορέα, όπως αυτό προβλέπεται κάθε φορά από τις διατάξεις του Υπ. Οικονομικών, τον αύξοντα αριθμό εγγραφής στο Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας και την ημερομηνία παραλαβής (ηη/μμ/εε).

11. Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ιχνηλασιμότητας για την προστασία των καταναλωτών.

Το κείμενο

11. ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

α) Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ νωπών οπωρολαχανικών, τηρείται είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα, για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) της παραγράφου 6 και θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του εκάστοτε υπόχρεου τήρησής του.

Υπόχρεοι τήρησης του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ είναι οι εκάστοτε υπόχρεοι αναγραφής του αριθμού παρτίδας παραγωγής – εισαγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) της παραγράφου 6.

β) Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με τις κατωτέρω στήλες, σε κάθε μία εκ των οποίων γίνεται και η ανάλογη εγγραφή, ως εξής:

- Στην πρώτη στήλη, με τίτλο «Α/Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ», αναγράφεται, κατά σειρά εγγραφών για κάθε παρτίδα χωριστά, ο αύξων αριθμός εγγραφής, ο οποίος αναριθμείται εξαρχής την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

- Στη δεύτερη στήλη, με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ», αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του παραγωγού και ο αριθμός και η ημερομηνία του παραστατικού διακίνησης. Εάν ο παραγωγός δεν υποχρεούται να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ), αναγράφεται ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

- Στην τρίτη στήλη, με τίτλο «ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», αναγράφονται υποχρεωτικά η χώρα καταγωγής του προϊόντος, καθώς και ο δήμος και το τοπωνύμιο, εφόσον υπάρχει, παραγωγής του προϊόντος, για κάθε παραλαβή – παρτίδα χωριστά.

- Στην τέταρτη στήλη, με τίτλο «ΕΙΔΟΣ – ΠΟΙΚΙΛΙΑ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ», αναγράφονται το είδος, η ποικιλία και η ποιοτική κατηγορία, για κάθε είδος - παραλαβή - παρτίδα χωριστά, όπου οι ενδείξεις αυτές προβλέπονται. Ειδικά για το είδος «πατάτες», η ποικιλία αναγράφεται υποχρεωτικά.

- Στην πέμπτη στήλη, με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του παραληφθέντος προϊόντος και εφόσον αυτό είναι συσκευασμένο, ο αριθμός των συσκευασιών ανά μέσο/τύπο συσκευασίας, όπως προκύπτουν από το σχετικό παραστατικό διακίνησης, για κάθε παραλαβή - παρτίδα χωριστά.

- Στην έκτη στήλη, με τίτλο «ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφονται το μικτό βάρος του συσκευασθέντος ή ανασυσκευασθέντος προϊόντος, καθώς και ο αριθμός των παραχθέντων συσκευασιών. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται εφόσον το προϊόν συσκευάζεται για πρώτη φορά ή ανασυσκευάζεται με σκοπό την περαιτέρω διάθεση.

- Στην έβδομη στήλη, με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας παραγωγής όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.

γ) Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ νωπών οπωρολαχανικών προερχόμενων από χώρες της ΕΕ ή εισαγόμενων από Τρίτες Χώρες, διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με τις κατωτέρω στήλες, σε κάθε μία εκ των οποίων γίνεται και η ανάλογη εγγραφή, ήτοι:

- Στην πρώτη στήλη, με τίτλο «Α/Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ», αναγράφεται κατά σειρά εγγραφών, για κάθε παρτίδα χωριστά, ο αύξων αριθμός εγγραφής ο οποίος αναριθμείται εξαρχής κάθε ημέρα.

- Στη δεύτερη στήλη, με τίτλο «ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», αναγράφεται η χώρα καταγωγής και ο προμηθευτής, για κάθε παρτίδα παραλαβής χωριστά.

- Στην τρίτη στήλη, με τίτλο «ΕΙΔΟΣ – ΠΟΙΚΙΛΙΑ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ», αναγράφεται το είδος, η ποικιλία και η ποιοτική κατηγορία για κάθε παρτίδα παραλαβής χωριστά, όπου οι ενδείξεις αυτές προβλέπονται. Ειδικά για το είδος πατάτες, η ποικιλία αναγράφεται υποχρεωτικά.

- Στην τέταρτη στήλη, με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του παραληφθέντος προϊόντος και εφόσον αυτό είναι συσκευασμένο, ο αριθμός των συσκευασιών ανά μέσο/τύπο συσκευασίας, όπως προκύπτουν από το σχετικό παραστατικό διακίνησης, για κάθε παραλαβή -παρτίδα χωριστά.

- Στην πέμπτη στήλη, με τίτλο «ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του συσκευασθέντος ή ανασυσκευασθέντος προϊόντος, καθώς και ο αριθμός των παραχθέντων συσκευασιών. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται, εφόσον το προϊόν συσκευάζεται για πρώτη φορά ή ανασυσκευάζεται με σκοπό την περαιτέρω διάθεση.

- Στην έκτη στήλη, με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ», αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ: http://www.agrocapital.gr/Category/Agrotikos-odhgos/Article/10751/apofasi

 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΘ ΣΤΗΝ 79η ΔΕΘ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 11 June 2014 12:13

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΘ ΣΤΗΝ 79η ΔΕΘ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τις επιχειρήσεις - μέλη του, οι οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν στην 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2014, να αποστείλουν αίτημα συμμετοχής, ώστε να επωφεληθούν από την ειδική προνομιακή τιμή, που προκύπτει μετά από δική του επιδότηση.
Το Επιμελητήριο με την πρωτοβουλία αυτή στοχεύει αφενός στη στήριξη των μελών του και αφετέρου στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στην πόλη μας.
Οι επιχειρήσεις μέλη μας θα φιλοξενηθούν στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8 (Ε.Ε.Θ) και θα εγκατασταθούν σε σταντ εμβαδού 12 τ.μ. ή πολλαπλάσιων. Το τελικό ποσό που θα καταβάλει κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει ανέρχεται στα 29 ευρώ ανά τ.μ.. πλέον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί την ενοικίαση εξοπλισμένου σταντ μπορεί να επικοινωνήσει για λεπτομέρειες με τα γραφεία της ΔΕΘ-HELEXPO (στα τηλέφωνα 2310 291548/2310 291257 κ. Π. Χατζηϊωάννου fax: 2310 291553, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).
Στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν δίνεται η δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους προς πώληση στο χώρο της έκθεσης με την προϋπόθεση να τηρήσουν όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό της ΔΕΘ προϋποθέσεις.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων μελών του Ε.Ε.Θ. που θα είναι εκθέτες στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ του Επιμελητηρίου, στην οποία θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας, είναι η επιχείρηση να είναι μέλος του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ και να έχει εξοφλήσει και τη συνδρομή του έτους 2013.
Β. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιδότησης για την
79η ΔΕΘ, παρακαλούνται:
1. Να αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο δελτίο συμμετοχής, στο ΕΕΘ
fax : 2310 257283 ή e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Υπεύθυνος επικοινωνίας
κ. Π. Καζαντζίδης τηλ. 2310 271488.
2. Να καταβάλουν το προαναφερόμενο ποσό απευθείας στη ΔΕΘ-
ΗΕΙΕΧΡΟ.
σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
• ΕΘΝΙΚΗ: 223/470400-28 ΙΒΑΝ GR 79 0110 2230 0000 2234 7040 028
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5202-009128-859 ΙΒΑΝ GR 80 0172 2020 0052 0200 9128 859
• ΑLΡΗΑ: 707/00/2320000394 ΙΒΑΝ GR 74 0140 7070 7070 0232 0000 394
3. Να στείλουν στη συνέχεια στο ΕΕΘ fax : 2310 257283 ή e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Π. Καζαντζίδης τηλ.2310
271488, αντίγραφο του καταθετηρίου, στο οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει να
αναφέρεται η επωνυμία της επιχείρησης.
4. Να στείλουν συμπληρωμένο στη ΔΕΘ-ΗΕΙΕΧΡΟ το έντυπο εκθεμάτων, για τη
σωστή εγγραφή της επιχείρησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Έκθεσης
fax: 2310 291553, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , κ. Π. Χατζηϊωάννου τηλ:2310
291548/2310 291257.
Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής, σας ενημερώνουμε
ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία παραλαβής της
αίτησης συμμετοχής.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

ΠΗΓΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


 

Last Updated on Wednesday, 11 June 2014 12:18
 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 04 June 2014 13:59

ΘΕΜΑ: Έκτακτη ενημερωτική συνάντηση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο πρόεδρος και η Διοίκηση του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης σας καλούν την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 και ώρα 5μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κρεαταγοράς για την καθιερωμένη συζήτηση με θέματα:

· Ενημέρωση προέδρου.

· Εφαρμογή κανόνων λειτουργάς της αγοράς.

· Τήρηση ωραρίου – άδειες εισόδου και εξόδου.

· Αντικαταστατικές – παραβατικές ενέργειες μελών.

· Πειθαρχικό συμβούλιο- κυρώσεις.

Να είστε όλοι εκεί.

 
Στο τραπέζι το θέμα του χονδρεμπορίου PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 22 May 2014 11:24

Στο τραπέζι το θέμα του χονδρεμπορίου

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης ΚΑΘ Α.Ε. σε συνεργασία με τη SHOT AE ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διεξαγωγή του Συνεδρίου της Παγκόσμιας Ενωσης Αγορών Χονδρεμπορίου στη Θεσσαλονίκη.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 180 πρόεδροι και μέλη αγορών από τις χώρες της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης, από την Κίνα, τη Βραζιλία, το Μεξικό, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τη Λατινική Αμερική και τη Νότιο Αφρική.

Χαρακτηριστικά του υψηλού ενδιαφέροντος ήταν το γεγονός πως μόνο η κινεζική συμμετοχή ξεπερνούσε τα 27 άτομα.

Την τελετή έναρξης πραγματοποίησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθ. Σκορδάς. Επίσης χαιρετισμό στο Συνέδριο απηύθυνε ο υπουργός Μακεδονίας Θράκης Θ. Καράογλου. ΣΤο welcome coctail χαιρετισμό απηύθυνε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστας.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου ¨κάλυψαν" τα νέα μοντέλα διοίκησης των αγορών και ταυτόχρονα έδωσαν την ευκαιρία στους συνέδρους και τους χονδρεμπόρους να ανταλλάξουν χρήσιμες πληροφορίες.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και ειδικότερα στη 2η ενότητα απονεμήθηκαν τα Βραβεία Καινοτομίας της WUWM για το 2013. Το χρυσό βραβείο για το 2013 απονεμήθηκε στην Κεντρική Αγορά της Ισπανίας Mercazaraqoza, την οποία εκπροσώπησε στο Συνέδριο ο Sergio Alarcon. Το χάλκινο βραβείο για το 2013 απονεμήθηκε στη χονδρική αγορά της Σεούλ, Gangseo, Νότια Κορέα, την οποία εκπροσώπησε ο Mengqui Wu.

Οι κύριοι στόχοι του Συνεδρίου επιτεύχθηκαν. Πιο συγκεκριμένα αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν με επιτυχία:

Νέα μοντέλα διοίκησης των αγορών.

Επιτυχείς τρόποι εξασφάλισης της χρηματοδότησης των αγορών.

Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών.

Εφαρμογές καινοτόμας διοίκησης αγοράς.

Τέλος, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Κακαφίκας, ανέδειξε στην ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύουμε, τα μείζονα θέματα της παραγωγής και διακίνησης τροφίμων που σχετίζονται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

 

ΠΗΓΗ: Αγγελιοφόρος

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 13
Powered by Data Print
Joomla Templates by DataPrint Joomla Templates